רפואה רגנרטיבית לטיפול בהידללות שיער והקרחה

התקרחות גברית היא תופעה שכיחה מאוד, הנפוצה בעיקר בקרב גברים לבנים. רוב המקריחים ומידללי השיער יסבלו מנסיגה מסוימת של קו השיער הקדמי ובאזור הצדעיים לאחר גיל ההתבגרות. 80% מהגברים הלבנים מדווחים על דרגה כלשהי של התקרחות עד גיל 70. ההתקרחות הגברית מאופיינת בנסיגת קו השיער הקדמי והתקרחות הדרגתית של הקודקוד, או התקרחות שגורמת לירידה בצפיפות …